Menu

• Výměnný program a distribuce harm reduction materiálu
• Hygienický servis (sprcha, praní prádla, second hand)
• Kontaktní místnost
• Potravinový servis – nutriční program
• Základní zdravotní ošetření
• Informační servis
• Asistence (například úřady, zdravotnická zařízení…)
• Krizová intervence
• Zprostředkování dalších služeb například léčba závislosti, chráněné bydlení apod.)
• Individuální poradenství
• Poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelům drog
• Sociální práce

V služba  zajišťuje tyto základní činnosti:

• Sociálně terapeutické činnosti
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu