Menu

Služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. 

• Osoby starší 15ti let

• Osoby ohrožené závislostí a osoby v různých stupních závislostního chování:
– uživatelé pervitinu, heroinu, subutexu a dalších nealkoholových drog
– uživatelé inhalačních látek
– alkoholoví uživatelé, gambleři
– intenzivní uživatele konopí
– experimentátoři, víkendoví uživatelé výše uvedených látek

• Školy, instituce, rodinní příslušníci, přátelé, známí a osoby, které se potýkají s problémem vycházejícím primárně z drogového kontextu – využívají především poradenských služeb