Menu

Podávání stížností

Každou stížností se zabýváme a na každou stížnost je vždy podána adekvátní odpověď tomu, kdo ji podal. Stížnosti a podněty jsou pro nás příležitostí ke zlepšení kvality poskytovaný služeb. Stížnostmi se zabýváme neprodleně po zjištění a nejpozději do 14 dnů podáme vyjádření tomu, kdo si stěžoval a to formou, kterou byla stížnost přijata.

V případě anonymních stížností je odpověď na ni umístěna na nástěnce (v případě stížnosti přijaté uvnitř zařízení) či ve venkovní vitríně (v případě stížnosti přijaté mimo zařízení).

Stížnost na pracovníka (ať je podána jakoukoliv formou) řeší vždy vedoucí zařízení nebo organizace, nikdy pracovník, na kterého byla stížnost podána.

O všech stížnostech je informován vedoucí služby, případně ředitel sekce a jsou probírány na poradě týmu. Veškeré stížnosti a jejich řešení jsou evidovány a archivovány po dobu 3 let.

Jak si můžete stěžovat?

Podat stížnost můžete několika způsoby, mezi které patří i možnost stěžovat si anonymně. V případě, že se z jakéhokoliv důvodu zdráháte podat stížnost sám/a, máte možnost zvolit si zástupce, který bude jednat ve Váš prospěch. Zástupcem se může stát kdokoliv z Vašeho okolí, tak i z řad zaměstnanců.

ÚSTNĚ – sdělíte stížnost pracovníkovi/vedoucímu/řediteli a to buď osobně, nebo po telefonu

PÍSEMNĚ – a to s uvedením Vašeho jména, ale také anonymně.
     • Zápisem do Knihy přání a stížností, kterou mají terénní pracovníci u sebe
     • Dopisem nebo e-mailem poslaným na adresu služby, vedoucímu pracovníkovi, či vedení organizace. Pokud v dopise neuvedete adresu pro odpověď, bude odpověď zveřejněna ve vitríně při vstupu do zázemí programu
     • SMS zprávou zaslanou na telefonní číslo služby, či vedoucího
     • Komentářem či zprávou na facebookových stránkách služby
     •
Vhozením stížnosti do schránky na stížnosti, která je umístěna u vstupu do zázemí programu. Odpověď na stížnost bude zveřejněna ve venkovní vitríně.

Komu si můžete stěžovat?

Pracovníkovi zařízení:

• Terénní programy – Chomutovsko, Školní pěšina 5249, 430 04 Chomutov, tel.: 725 543 162, e-mail: [email protected]  
Terénní programy – Kadaňsko, Prunéřov 377, 432 01 Kadaň, tel.: 725 979 802,e-mail: [email protected]
• Terénní program K. Vary a přilehlé obce, Sportovní 359/32, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 604 420 646, e-mail: [email protected]

Vedoucí služby:

• Terénní programy – Chomutovsko: Bc. J. Šroub, Školní pěšina 5249, 430 04 Chomutov, tel: 725 425 439, e-mail: [email protected]
• Terénní programy – Kadaňsko: Bc. J. Urbánková, Prunéřov 377, 432 01 Kadaň, tel.: 725 979 839, e-mail: [email protected]
Terénní programy K. Vary a přilehlé obce: Bc. P. Schlesová, DiS.,  Sportovní 359/32, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 725 543 165, e-mail: [email protected] 


Vedení organizace: ředitelka sekce – Mgr. L. Halouzková
, Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň, tel.: 725 853 042, e-mail: [email protected]

V případě, že nejste spokojeni s řešením stížnosti, můžete se proti vyjádření do 14 dní odvolat, či se obrátit na nadřízeného pracovníka/nadřízený orgán. Pracovníci Vám poskytnou informace či kontakt zprostředkují.

V případě, že Vám pro uspokojení stížnosti nestačí kontakty výše, je možné se obrátit na nadřízené orgány:

• Ministerstvo práce a sociální věcí – https://www.mpsv.cz/web/cz/kontakty
• Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z.s., – https://anno-cr.cz/kontakt/
• Veřejný ochránce práv – https://www.ochrance.cz/kontakt/
• Liga lidských práv – https://www.llp.cz/kontakt/
• Český helsinský výbor – https://helcom.cz/cs/kontakt/
• Magistrát města Chomutova, odbor sociálních věcí, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, tel.: 474 637 193, email: [email protected], https://mesto.chomutov.cz/odbor-socialnich-veci-0
• Město Kadaň, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Jana Roháče 1381, 43201 Kadaň, email: [email protected],web: mesto-kadan.cz, t,el: 474 319 500
• Magistrát města K. Vary, odbor sociálních věcí, U Spořitelny 538/2, 361 20, Karlovy Vary, tel.: 353 152 561, email: [email protected], https://mmkv.cz/cs/odbor-socialnich-veci

Aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na uvedených webových stránkách či je možné si je vyžádat u pracovníka.