Cíle služby

Cílem terénního programu je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. V rámci programu usilujeme o zachování a rozvíjení důstojného života těch, kteří jej využívají, program je bezpečný a odborný.

Z uvedeného vymezení vyplývá význam přirozeného prostředí jako žádoucího životního prostoru lidí v nepříznivé sociální situaci, důraz na práva a lidskou důstojnost uživatelů a na odbornost poskytovaných služeb.

 

Terénní program je zaměřen na:

• Prevenci sociálního vyloučení a jeho prohlubování
• Prevenci sociálně rizikových jevů
• Sociální začleňování, mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost
• Zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení atp.
• Pomoc klientům získávat/znovu nabývat sociální kompetence, předávání informací

Poslání

Motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.