Služby

• Podpora při jednání na úřadech
• Poskytování informací ohledně návazných služeb
• Pomoc při jednání ve Vašem zájmu – doprovody na úřady, policii atd.
• Pomoc při hledání vhodné práce
• Poskytování písemného poradenství – psaní žádostí, úředních dopisů atd.
• Pomoc při vyřizování dokladů a jiných běžných záležitostí
• Podpora při řešení mezilidských vtazhů
• Pomoc a podpora při vyjednávání s věřiteli (exekutory)
• Pomoc při hledání bydlení
• Podpora při zajištění psychologické pomoci či jiné odborné činnosti
• Podpora a asistence při oddlužení

Ve službě jsou zajišťovány tyto základní činnosti:

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí