Platnost od 5.10. 2020

• Uživatel může službu využít pouze s rouškou/respirátorem/štítem, bez toho nebude žádnému klientovi služba poskytnuta.

• Při objednávání osobní konzultace zjišťuje pracovník, zda klient nebo někdo v rodině není v karanténě nebo se zde nevyskytuje respirační onemocnění.

• Pokud ano, není vpuštěn a konzultace může proběhnout po telefonu nebo online.

• Pokud ano, není vpuštěn a konzultace může proběhnout po telefonu nebo online.

• Klienti jsou o těchto pravidlech prokazatelně seznámeni (vytvoření letáku, provedení záznamu do dokumentace klienta, vyvěšení na dveře – pořízení fotodokumentace o vyvěšeném upozornění) a upozorněni na povinnost sdělit zástupci službě o výskytu příznaků, či o existenci karantény.

• V nejnutnějších případech může proběhnout individuální schůzka u klienta v rodinném prostředí, vždy po souhlasu vedoucí služby za použití všech preventivních opatření!

• Při osobním setkání je nutné preferovat konzultaci venku (zahrada, park), poté setkání v zařízení, tedy v kontrolovaném a zabezpečeném prostředí pro rozšíření infekce.

• Při setkání pracovníci i klienti používají ochranu nosu a úst (ústenky, roušky, případně respirátory) a jednorázové rukavice.