Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prostřednictvím metod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit předcházet rizikovému chování a sociálnímu vyloučení dětí a mládeže.

Cíle NZDM

Služba NZDM má nastavené obecné cíle, ke kterým v rámci realizace své služby směřuje. Cíle jsou pro obě formy poskytování (ambulance i terén).

Jsou to cíle následující:

Poskytnout bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času.
Pomoc a podpora při řešení životních situací.
Vést klienty k samostatnosti a zodpovědnosti.
Podporovat pozitivní změny v životě.
Rozvíjet schopnosti a dovednosti prostřednictvím neformálního vzdělávání.