Posláním NZDM Ostrov je podporovat klienty v samostatnosti, předcházet rizikovému chování a pozitivně působit na jejich vývoj.

Služba NZDM má nastavené obecné cíle, ke kterým v rámci realizace své služby směřuje. Cíle jsou pro obě formy poskytování (ambulance i terén). Jsou to cíle následující:

• Poskytnout bezpečný prostor pro trávení volného času a důvěrný prostor pro řešení životních situací.
Pomoc a podpora při seberozvoji a řešení životních situací.
Poskytnout informace, které klient potřebuje.
Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím.
• Vést klienty k samostatnosti a zodpovědnosti při řešení životních situací.
• Naučit klienty hájit a prosadit svá práva.