Rozsah služeb, které NZDM poskytuje:

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
(neorganizované a organizované volnočasové aktivity, příprava do školy, mimořádné akce plánované)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(kontakt, pobyt v NZDM)
Sociálně terapeutické činnosti
(intervence skupinová, intervence individuální, intervence krizová, poradenství, skupinová práce, individuální plán)
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí
(kontaktní práce, informační servis, zprostředkování služeb, asistence, interdisciplinární spolupráce, práce s blízkou osobou)

 

Prostředky pro naplňování poslání NZDM jsou poskytované základní a specifické služby.

Základní služby:

• První kontakt
• Kontakt
• Pobyt v NZDM
• Neorganizované volnočasové aktivity
• Organizované volnočasové aktivity
• Kontaktní práce
• Intervence – skupinová
• Intervence – individuální
• Informační servis, odkaz
• Poradenství
• Krizová intervence
• Zprostředkování služeb, asistence
• Interdisciplinární spolupráce
• Skupinová práce
• Práce s blízkou osobou
• Individuální plán

Specifické služby

• Příprava do školy
• Mimořádné akce