Adaptační pobyty a kurzy

Adaptační pobyty a kurzy

jsou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou a s jejich novými učiteli nebo abyste získali lepší přehled o fungování Vaší třídy.

Nabízíme zajištění programu pobytu, případně lektorování aktivit v rámci programu.

Cílem programu je vždy:

• Dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině
• Dosáhnout rychlejšího odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny
• Možnost jednodušeji nalézt své místo ve skupině
• Předcházení sociálně rizikovým jevům – šikana, kriminalita, alkoholismus, rasismus, …
• Hry jsou zaměřeny na seznámení, rozvoj komunikace, důvěry a spolupráce

Cena aktivit se odvíjí od vybraného tématu, časového úseku a cílové skupiny, je dohodnuta individuálně.

V případě dlouhodobé spolupráce se školou a kompletního zajištění programu lze cenu dohodnout individuálně.