Prostředky pro naplňování poslání NZDM jsou poskytované základní a specifické služby.

Základní služby:

• První kontakt
• Kontakt
• Pobyt v NZDM
• Neorganizované volnočasové aktivity
• Organizované volnočasové aktivity
• Kontaktní práce
• Intervence – skupinová
• Intervence – individuální
• Informační servis, odkaz
• Poradenství
• Krizová intervence
• Zprostředkování služeb, asistence
• Interdisciplinární spolupráce
• Skupinová práce
• Práce s blízkou osobou
• Individuální plán

Specifické služby

• Příprava do školy
• Mimořádné akce