Kontakt

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Klub NOra

Adresa NZDM:Kostelní náměstí 190/4, 350 02 Cheb

E-mail vedoucí: lucie.vonaskova@svetlokadanzs.cz

E-mail NDZM: nzdmnora@svetlokadanzs.cz

Telefon: 725 556 109

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách:

Vedoucí NZDM: Lucie Vonášková

V rámci poradenství poskytujeme individuální konzultace, kariérové a pracovní poradenství, preventivní programy, přípravu do školy, doprovod na úřady, práci s blízkou osobou, nebo jiné dle domluvy.

Služby jsou poskytovány v ambulantní a terénní formě, anonymně a zdarma