Cílem workshopu je:

• Poskytnout pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům bezpečný prostor pro získání sebezkušenosti v oblasti skupinových interakcí prostřednictvím specializovaných technik
• Demonstrovat proces strukturování skupiny, sociální sítě v ní (podskupiny, koalice), zvědomit procesy vyvolávající napětí, skupinový tlak
• Seznámit účastníky se zásadami poskytování zpětných vazeb – efektivní nástroj pro zvýšení motivace, angažovanosti, kreativity, ochoty provádět změny, zlepšení komunikace apod.
• Podpořit účastníky na cestě od represivního přístupu k aktivizujícím modelům práce s mládeží

 

Počet účastníků: max. 20 osob