Nabízíme akreditované (MŠMT) vzdělávací programy určené nejen pedagogickým pracovníkům, ale i dalším osobám zabývajícím se realizací    programů primární prevence, a to:

Primárně preventivní minimum pro pedagogické pracovníky (50 hodin)
Středně pokročilá úroveň primární prevence pro pedagogické pracovníky (50 hodin)
Pokročilá úroveň primární prevence pro pedagogické pracovníky (120 hodin)

Kurzy vycházejí ze čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů v primární prevenci dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Informace o nabídce kurzů ke stažení

Primárně preventivní minimum pro pedagogické pracovníky
Informace o kurzu ke stažení

Středně pokročilá úroveň primární prevence pro pedagogické pracovníky
Informace o kurzu ke stažení

Pokročilá úroveň primární prevence pro pedagogické pracovníky
Informace o kurzu ke stažení

 

 

Fotogalerie