Nabídka jednorázových akcí a služeb preventivního charakteru ve školách, školských zařízeních a jiných institucích.

Aktivity jsou realizovány zkušenými a zaškolenými lektory v oblasti primární prevence, kteří mají kromě kvalifikace také praxi v oblasti práce s drogově závislými a jejich rodiči a v oblasti práce s dětmi a mládeží.

Východiskem pro nabídku aktivit je certifikovaný program školské primární prevence, který organizace realizuje již od roku 2008.

O jaké aktivity jde?

Jedná se o besedy, přednášky a semináře z oblasti sociálně rizikových jevů, jako je drogová závislost, patologické hráčství, sexuální promiskuita a nechráněný pohlavní styk, riziko pohlavně přenosných chorob, trestné chování, šikana, poruchy příjmu potravy aj.

Cílovou skupinou  jsou žáci a studenti základních škol, středních škol a středních odborných učilišť, pedagogové, rodiče, případně pracovníci jiných institucí, kteří projeví zájem o edukaci v oblasti sociálně rizikových jevů.

Cílem akcí je šířit osvětu v oblasti sociálně patologických jevů, předcházet jejich vzniku nebo zmírňovat jejich důsledky.