Nabízíme pomoc s přípravou žádostí na vybraný dotační program (MŠMT, dotace krajů, obcí, nadace apod.).

• Příprava žádosti
• Osobní nebo elektronická konzultace žádosti

Cena: V případě podpoření žádosti o dotaci 2000 Kč (bez DPH). Částka je zahrnuta do nákladů rozpočtu v připravované žádosti.