Název programu: „Kondiční jízdy v reflexi“

Komu je program určen: odborníkům z oblasti primární prevence

Program nabízí témata:

• Program je zaměřen na rozvoj lektorské praxe v oblasti reflektování preventivních aktivit probíhajících jak v prezenční formě, tak i v on-line prostředí.
• Účast na interaktivním workshopu předpokládá teoretickou znalost procesu reflexe a zaměřuje se na prohlubování této zcela zásadní dovednosti v praxi.
• Podmínkou účasti je nutnost připravit si jednu techniku s časovou dotací nepřesahující 20 minut, chuť ji prezentovat a na druhé straně ochota aktivně plnit zadání a spolupracovat v roli žáka. 
• Každý účastník ze setkání odnese tipy na další aktivity, které může dále využívat, náměty na reflexi a větší jistotu při své práci v prezenční formě i v on-line prostředí. 

 Časový rámec: 3 hodin, nebo dle dohody

Personální zajištění: 1 lektor

Forma: prezenční, distanční

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 15

Pozvánka ke stažení zde