Pracovní listy

Níže nabízíme volně ke stažení pracovní listy zaměřené na rozvoj psychosociálních kompetencí (případně chcete-li emoční inteligence či dovedností potřebných pro život), které jsou obecně vnímány jako jeden z protektivních faktorů, tzn. eliminují vznik nebo rozvoj rizikového chování. Lze je uložit v běžně používaném formátu MS word, tisknout a vypisovat či vyplňovat on-line.

Pracovní listy jsou obsahově zaměřeny především na posílení zájmu o druhé, rozvoj empatie, kreativity, fantazie, sebepoznání a zvýšení sebedůvěry.

Každý je doplněn o jednoduchou instrukci, která může pedagogům, ale třeba také rodičům poskytnout námět k rozhovoru, který jejich preventivní účinek zesiluje.