Doučování žáků se sociálním znevýhodněním 2022

V roce 2022 jsme se zapojili do Výzvy na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na kalendářní rok 2022. Ve výzvě jsme byli podpořeni částkou, která pokryla doučování pro celkem 40 dětí se sociálním znevýhodněním z lokalit, ve kterých sídlí naše nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Doučování bylo nabízeno v návaznosti na individuální plány dětí, které využívají naše sociální služby. Aktivita doučování byla zajišťována zkušenými pracovníky se znalostí cílové skupiny a potřebnými dovednostmi. Každému dítěti bylo poskytnuto 26 hodin podpory (doučování, podpůrná komunikace se školou a zákonným zástupcem). Díky doučování došlo u dětí ke zlepšení ve školním prospěchu, zlepšení vztahu k učení a plnění školních povinností a zejména k prohloubení důvěry v pracovníky organizace.

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“