POULIČNÍ FOTBALOVÁ LIGA 2018

V roce 2018 se konal již šestý ročník Pouliční fotbalové ligy. Z finančních důvodů jsme mohli letos uspořádat pouze jeden turnaj ve třech věkových kategoriích a to: 1. kategorie 6 – 14 let, 2. kategorie 11 – 14 let, 3. kategorie 16 – 26 let. Jednalo se o otevřený turnaj, který se odehrál na hřišti TATRAN s umělým povrchem. Do soutěže bylo zapojeno 46 dětí ze sociálně vyloučené lokality nebo lokality ohrožené sociálním vyloučením ve městě Kadaň a Prunéřov, či zažívající nepříznivou sociální situaci. Dále se soutěže zúčastnilo 9 dětí z majoritní společnosti. Celkem se tedy turnaje zúčastnilo 55 osob z řad dětí a mládeže. Do organizace turnajů se zapojilo 5 dětí jako dobrovolníci (zapisují skóre, hlídají pořádek na hřišti, fotografují, trénují mladší kamarády apod.). Tento model, kdy zapojujeme do přímé organizace samotné aktéry a osoby z cílové skupiny, se nám velmi osvědčil. Daří se nám tak provázat vrstevnictví. Starší děti se podílí na aktivitě mladších a vzájemně spolupracují.

Zdravé trávení volného času jsme podpořili také cenami. Účastníkům byly nabídnuty sportovní pomůcky a potřeby pro volnočasové aktivity.

Touto cestou bychom rádi velmi poděkovali městu Kadaň za podporu, bez níž bychom nemohli projekt realizovat. Dále bychom rádi poděkovali všem sponzorům a dárcům.