POULIČNÍ FOTBALOVÁ LIGA 2017

V roce 2017 se nám podařilo zrealizovat jeden fotbalový turnaj na přelomu srpna a září. Opět byl turnaj prostorem pro setkání účastníků z řad dětí a mládeže, kteří často neví, jak trávit svůj volný čas a dětí z majoritního prostředí. Turnaj se opět odehrával ve znamení budování tolerance, sounáležitosti a smyslu pro spolupráci.

Do hry se zapojilo 56 účastníků, z toho 39 hráčů pocházejících z lokalit ohrožených sociálním vyloučením a 17 hráčů z prostředí majority. Dále se 3 děti zapojili do samotné organizace turnajů jako dobrovolníci a 1 jako rozhodčí formou brigády.

Děkujeme všem, kteří nám umožnili projekt realizovat, za finanční podporu městu Kadaň, za sponzorské dary i prostory, které nám byly poskytnuty.