V roce 2022 proběhl desátý ročník Pouliční ligy v Kadani, kterou za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a města Kadaně uspořádala nezisková organizace Světlo Kadaň z.s..

Projekt je směřován především k dětem a mládeži z minoritního prostředí, kteří nejenže prostřednictvím turnajů smysluplně zaplní svůj volný čas, ale zároveň se učí být dochvilní, zodpovědní, féroví a týmoví hráči. Krom fotbalistů z minority jsou v turnajích vítány i děti z majoritního prostředí, byť je kvalitní trávení volného času součástí jejich běžného života. Během fotbalových utkání tedy dochází k setkávání dětí a mládeže z minoritního i majoritního prostředí, soutěž tak lze vnímat jako prostředek odbourávání stereotypů a předsudků.

Letošní ročník zahrnoval dva turnaje, které se odehrály v průběhu září, a to ve dvou věkových kategoriích – 1. kategorie: 6 – 13 let, 2. kategorie: 14 let – 26 let. Během  letních měsíců se konaly přípravné tréninkové zápasy na multifunkčním  hřišti Novák. Závěrečné turnaje proběhly v Kadaňské sportovní hale za účasti odborných rozhodčích ze Sdružení oddílu malé kopané Kadaň.

Pouliční ligy se zúčastnilo 59 hráčů, z nichž 50  bylo ze sociálně vyloučené lokality, popř. lokality ohrožené sociálním vyloučením. Zbylých 9 hráčů pak pocházelo z majoritního prostředí. Krom fotbalistů, se na organizaci a průběhu soutěže taktéž podílelo 31 dobrovolníků, a to v rolích rozhodčích, trenérů, zapisovačů skóre anebo hlídačů dodržování pořádku. Tato strategie je v praxi velmi osvědčená, neboť pomáhá provázat vrstevnictví, kdy starší děti spolupracují a vzájemně si pomáhají s těmi mladšími.

Pouliční liga měla i letos ohromný ohlas, účastníci jej zhodnotili velmi kladně.

Tímto tedy patří velké poděkování Ministerstvu vnitra ČR a městu Kadaň, jež za jejich finanční podpory mohla i letos Pouliční liga proběhnout.