POULIČNÍ FOTBALOVÁ LIGA 2019

V roce 2019 se konal již sedmý ročník Pouliční fotbalové ligy. Vzhledem k tomu, že projekt byl  v letošním roce podpořen ze strany Ministerstva Vnitra České republiky a městem Kadaň, bylo možné, aby pouliční liga proběhla v takovém rozsahu jako v dřívějších letech. Mohli jsme proto letos uspořádat tři turnaje ve třech věkových kategoriích. Turnaje proběhly ve třech věkových kategoriích a to: 1. kategorie 6 – 14 let, 2. kategorie 11 – 14 let, 3. kategorie 16 – 26 let. Jednalo se o otevřený turnaj, který se odehrál na hřišti TATRAN s umělým povrchem. Poslední turnaj se odehrál ve víceúčelové kryté hale v Kadani. Do soutěže bylo zapojeno 78 dětí ze sociálně vyloučené lokality nebo lokality ohrožené sociálním vyloučením  ve městě Kadaň a Prunéřov, či zažívající nepříznivou sociální situaci. Dále se soutěže zúčastnilo 27 dětí z majoritní společnosti. Celkem se tedy do turnaje zapojilo 105 osob z řad dětí a mládeže. V organizaci turnajů působilo 14 dětí jako dobrovolníci (zapisují skóre, hlídají pořádek na hřišti, fotografují, trénují mladší kamarády apod.). Tento model, kdy aktivizujeme v přímé organizaci samotné aktéry a osoby z cílové skupiny, se nám velmi osvědčil. Daří se nám tak provázat vrstevnictví. Starší děti se podílí na aktivitě mladších a vzájemně spolupracují.

Zdravé trávení volného času jsme chtěli podpořit také cenami. Účastníkům byly nabídnuty sportovní pomůcky a potřeby pro volnočasové aktivity.

Touto cestou bychom rádi poděkovali Ministerstvu vnitra a  městu Kadaň za podporu, bez níž bychom nemohli projekt realizovat. Dále bychom rádi poděkovali všem sponzorům a dárcům.