POULIČNÍ FOTBALOVÁ LIGA 2016

I v roce 2016 probíhala Pouliční fotbalová liga, kterou pořádalo Občanské sdružení Světlo Kadaň za finanční podpory města Kadaně a Ministerstva vnitra ČR. Jednalo se o celkem 3 fotbalové turnaje realizované na multifunkčním hřišti a ve sportovní hale během května, června, září a října.

Primárně je soutěž určena mládeži a dětem, které prožívají nepříznivou sociální situaci a nejsou zvyklé trávit smysluplně volný čas a prostřednictvím fotbalových turnajů se učí zodpovědnosti, dochvilnosti a fungování v kolektivu. Tím, že je ale turnaj otevřený i dětem a mládeži, pro které jsou veřejně dostupné volnočasové aktivity běžnou součástí života, dochází k setkávání dětí z různého prostředí a turnaje tak slouží jako prostředek k odbourávání stereotypů.

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 proběhl poslední turnaj. Za celé čtyři měsíce, kdy se hrálo, se soutěže zúčastnilo 133 hráčů, z toho 92 hráčů zažívajících nepříznivou sociální situaci. Na realizaci Pouliční ligy se podílelo 13 klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (Klub DOpatra), kteří se zapojili jako dobrovolníci a dalších 5 klientů se podařilo motivovat k tomu, aby pomáhali při samotné organizaci turnajů, z toho 3 dostali možnost podílet se na realizaci projektu formou brigády.

Akce se v roce 2016 vydařila a ohlasy od hráčů i organizátorů byly kladné. Děkujeme všem, kteří nám umožnili projekt realizovat, za finanční podporu, sponzorské dary i prostory, které nám byly poskytnuty.