Tradiční turnaje Pouliční ligy v Kadani, kterou již devátým rokem za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a města Kadaně uspořádala nezisková organizace Světlo Kadaň z.s., se odehrály i letos.

Projekt je směřován především k dětem a mládeži z minoritního prostředí, kteří nejenže prostřednictvím turnajů smysluplně zaplní svůj volný čas, ale zároveň se učí být dochvilní, zodpovědní, féroví a týmoví hráči. Krom fotbalistů z minority jsou v turnajích vítány i děti z majoritního prostředí, byť je kvalitní trávení volného času součástí jejich běžného života. Během fotbalových utkání tedy dochází k setkávání dětí a mládeže z minoritního i majoritního prostředí, soutěž tak lze vnímat jako prostředek odbourávání stereotypů a předsudků.

Letošní ročník zahrnoval tři turnaje, které se odehrály v průběhu června, července a října, a to ve třech věkových kategoriích – 1. kategorie: 6 – 10 let, 2. kategorie: 11 – 14 let a 3. kategorie: 15 – 26 let. Během krásných letních měsíců se fotbalová utkání uskutečnila na venkovním multifunkčním hřišti Tatran. Přestože by hráče od kopané neodradilo ani pochmurné podzimní počasí, poslední říjnový turnaj byl situován do kadaňské sportovní haly.

V letošním roce se Ligy zúčastnilo 147 hráčů, z nichž 113 účastníků bylo ze sociálně vyloučené lokality, popř. lokality ohrožené sociálním vyloučením. Zbylých čtyřiatřicet hráčů pak pocházelo z majoritního prostředí. Krom fotbalistů, se na organizaci a průběhu soutěže taktéž podílelo spoustu dobrovolníků, a to v rolích rozhodčích, trenérů, zapisovačů skóre anebo hlídačů dodržování pořádku. Tato strategie je v praxi velmi osvědčená, neboť pomáhá provázat vrstevnictví, kdy starší děti spolupracují a vzájemně si pomáhají s těmi mladšími.

Pouliční liga měla i letos ohromný ohlas, účastníci jej zhodnotili velmi kladně.

Tímto tedy patří velké poděkování Ministerstvu vnitra ČR a městu Kadaň, jež za jejich finanční podpory mohla i letos Pouliční liga proběhnout.