POULIČNÍ FOTBALOVÁ LIGA 2020

V tomto roce se podařilo zrealizovat jeden fotbalový turnaj. Vzhledem k rozpočtu a především epidemiologické situaci, považujeme za úspěch, že mohla být akce zrealizována. V tomto roce se zapojilo 48 účastníků, z toho 41 hráčů pocházelo ze sociálně vyloučené lokality nebo lokality sociálním vyloučením ohrožené) v Kadani a v Prunéřově a 7 hráčů z majoritní společnosti. 5 dětí se do organizace zapojilo jako dobrovolníci (zapisují skóre, hlídají pořádek na hřišti, fotografují, trénují mladší kamarády apod.). Soutěž se konala na hřišti sídliště B. Hrálo se ve třech věkových kategoriích: 1. kategorie 6 – 10 let, 2. kategorie: 11 – 14 let a 3. kategorie 15 – 26 let. Největší zájem o soutěž jsme zaznamenali ve 3. kategorii, ve které bylo 18 hráčů.  Zájem byl ovšem i o kategorii 1. a  2.  kategorii: 11 – 14 a  15 – 26 let, kdy v každé hrálo 15 hráčů. Týmy byly složeny z hráčů, kteří se věnují standardní formě sportu i z hráčů „ulice“.

Zdravé trávení volného času bylo podpořeno i cenami pro účastníky turnajů, kdy bylo možno účastníkům nabídnout různé sportovní potřeby, školní pomůcky a další.

Turnaje jsou stále vyhledávány, těší se velké oblibě, daří se ukázat možnosti trávení volného času a dále je rozvíjet.

Touto cestou bychom velmi rádi poděkovali městu Kadaň za finanční podporu a také všem sponzorům a dárcům.