POULIČNÍ FOTBALOVÁ LIGA 2013

OS Světlo ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování za finanční podpory města Kadaně uspořádalo v květnu 2013 první Turnaj pouliční fotbalové ligy. Turnaje by se měli primárně zúčastnit „děti ulice“, ale také sportovní týmy, které by měli být příkladem pro děti a mládež, která neumí vhodně trávit svůj volný čas. 1.turnaje se zúčastnilo 15 týmů, z toho 5 družstev vytvořila primární cílová skupina „děti ulice“, zbytek byli sportovní týmy a týmy dětí, kteří jsou zvyklý vyplnit svůj volný čas sportovní aktivitou. Chceme, aby turnaj nezůstal osamocen, nýbrž aby se turnajovým způsobem rozběhla pouliční liga, a to letos v pilotní podobě, od příštího roku pak celoroční, z větší části organizována samotnými dětmi a mládeží, a případně i doprovodnými akcemi.

Do konce roku proběhnou celkem 3 turnaje.

V pořadí 2.turnaj se konal 23.9.2013 a 30.9.2013 na hřišti Tatranu s umělým povrchem.

3. turnaj proběhl ve dnech 14.10.2013 a 21.10.2013 opět na hřišti Tatranu s umělým povrchem.

Poslední 4. turnaje se budou konat ve sportovní hale ve dnech 18. a 25. 11.2013.

 

ZHODNOCENÍ POULIČNÍ LIGY 2013

Turnajů se zúčastnilo zhruba 150 dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let. Na každý turnaj se přišlo fandit cca 20 dětí, které navštěvují NZDM v Kadani a dále zhruba 20 lidí, kteří byli z majoritní společnosti (rodiče, sourozenci, kamarádi). Z celkového počtu účastníků bylo min. 50 dětí ze sociálně vyloučených lokalit nebo sociálním vyloučením ohrožené ve městě Kadaň. Turnaje byli rozděleny do 3 věkových kategorií. 1. kategorie (6 – 10let) hrála na umělé trávě. O první turnaj byl zájem velký, o druhý už téměř žádný, na základě klesají tendence zájmu, se pro tuto kategorii třetí turnaj nekonal. 2. kategorie (11 – 14let) měla 2 turnaje na umělé trávě a 1 ve sportovní hale. U druhé kategorie jsme zaznamenali o turnaje veliký zájem. 3. kategorie (15 -26 let) měla 2 turnaje na umělé trávě, 1 turnaj ve sportovní hale. O první turnaj v této kategorii byl zájem malý, ale postupně rostl, posledního turnaje se zúčastnilo jednou tolik týmů. Turnajů se zúčastnilo zhruba 15 dívek, z toho 1 tým byl čistě dívčí. Dále týmy z 2. a 3. kategorie dostali k dispozici 6 hodin ve sportovní hale, kdy si můžou domluvit zápasy mezi jednotlivými týmy.

Zhruba 100 účastníků bylo osloveno s nabídkou kvalitního trávení času, z toho 15 dětí projevilo o nabídku zájem, z toho 10 dětí získalo díky turnajům motivaci k docházení do zájmového klubu Světlo – do fotbalového kroužku. 4 dětem se pomohlo s výběrem organizace a konkrétního kroužku, dále s přihláškou. Děti si vybraly fotbalový kroužek v DDM Šuplík, ale již se s vyplněnou přihláškou do DDM Šuplík nedostavili, v současné době se v rámci NZDM s dětmi dále pracuje, zjišťují se, jaké překážky stojí v docházení do této aktivity. Dále v rámci turnajů bylo několik dětí osloveno zástupci sportovních oddílů, kteří se turnajů účastnili, zda nechtějí docházet do sportovního oddílu, ale bohužel děti neměli zájem. Podpoření zdravého trávení volného času bylo podpořeno i cenami pro účastníky turnajů, kdy díky množství dárců a sponzorů bylo možno účastníkům dát 60 vstupenek na lední hokej, 30 vstupů na kulturní akce města Kadaně, slevy na bowling, poukazy na tělocvičnu, vstupy do kina, vstupenky a pernamentky do fitcentra.

Turnaje byly organizovány organizačním výborem Ligy, který se zpočátku skládal ze 4 lidí, posléze byl doplněn o 5 lidí z cílových řad mládeže. Výboru se těžko dařilo koordinovat pravidelné schůzky, ale podařilo se zapojit účastníky do organizování turnajů, kdy se v rámci turnajů scházeli. Podařilo se provázat vrstevnictví, kdy se starší podíleli na aktivitě mladších, ale i vzájemně spolupracovali. Do organizace turnajů se zapojilo 10 dobrovolníků.

Pomocí anket se účastníci mohli vyjádřit k turnajům, 93% je s turnaji spokojena a chce, aby tato akce pokračovala.

Očekávané dopady – turnaje jsou vyhledávány, podařilo se nastavit kvalitní trávení času a může se dále rozvíjet.

 

Závěr – z důvodu zájmu se bude podávat další projekt, kde se bude pokračovat ve spolupráci s již získanými dětmi, a dále se budou nabírat další. Součástí projektu bude i herní plán na rok 2014, kdy se předpokládá, že půl roku bude soutěž uzavřená, pak se pomocí velkých turnajů otevře pro další zájemce.

 

Tento projekt byl realizován za podpory Ministerstva vnitra ČR a města Kadaně.