CÍL PROJEKTU

Hlavní cíle projektu:

• Udržením stávající podoby pouliční ligy v malé kopané přispět k integraci dětí a mládeže ze sociálně vyloučených rodin mezi své vrstevníky.
• Motivovat stávající děti a mládež z primární i sekundární cílové skupiny projektu a aktivizovat nové účastníky k dlouhodobé fotbalové Pouliční lize rozdělené do více dnů.
• Zapojit mládež z cílové skupiny do organizace Pouliční ligy jako rozhodčí a organizátory jednotlivých kol.

Cílová skupina

Primární cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 10 – 26 let s bydlištěm v sociálně vyloučené lokalitě nebo v lokalitě sociálním vyloučením ohrožené ve městě Chomutov, a další děti a mládež zažívající nepříznivou sociální situaci.

Sekundární cílovou skupinou jsou ostatní děti a mládež, které o projektu informujeme pomocí propagačního materiálu.

Terciární cílovou skupinou jsou organizátoři CHLMF a trenéři chomutovských sportovních oddílů, které chceme přitáhnout k pouliční lize za účelem výběru dětí z primární cílové skupiny pro organizovaný sport.

Konečně v širším ohledu je poslední cílovou skupinou chomutovská veřejnost, na kterou jsou zaměřeny mediální výstupy z projektu.

Světlo Kadaň z.s. za podpory Městské policie Chomutov a ve spolupráci s Chomutovskou ligou malého fotbalu pořádá Pouliční ligu v malé kopané od roku 2014.