POULIČNÍ FOTBALOVÁ LIGA 2015

Stejně jako v minulých letech pořádá i letos Občanské sdružení Světlo Kadaň za finanční podpory města Kadaně a Ministerstva vnitra ČR Pouliční fotbalovou ligu. Jedná se již o třetí ročník soutěže pro děti a mládež, které nejsou zvyklé trávit smysluplně volný čas a prostřednictvím fotbalových turnajů je učit zodpovědnosti a dochvilnosti. Toho je docíleno nejen tím, že hráči pravidelně chodí na turnaje, na které se přihlásí a prostřednictvím zápasů se učí i férovosti, ale také skutečností, že se i samy děti podílí na organizaci turnajů. Soutěže ve fotbale se také stávají prostorem, kde se setkávají děti z různého sociálního prostředí, čímž se podílí na odbourávání předsudků a posilují vztahy mezi dětmi. Primární cílovou skupinou jsou děti ze sociálně vyloučených lokalit, zúčastnit by se však měly i sportovní týmy, které by se měly stát příkladem pro děti, které svůj volný čas ještě neumí trávit vhodným způsobem.

Celkem proběhnou tři turnaje a to v květnu, v červnu, v září a říjnu.

Přihlásit do soutěže se můžete přes facebook (Klub DOpatra), emailem [email protected] nebo osobně přímo v klubu DOpatra (ORFEUM v Kadaniul. Jana Švermy 824, 43201 Kadaň).

K realizaci ligy přispěli: